Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Αφίσα και με περιαστικούς Δήμους

Μια πραγματική κοινωνική καινοτομία...Όλοι μαζί οι τοπικοί φορείς, για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολιτική, την Πόλη και τον Πολίτη. Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα ...

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (4η)4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΕΔΕΕΚ (ΤΕΛΙΚΗ)
 (Βλ. και αναλυτικό Πρόγραμμα, καθώς και Φόρμα εγγραφής στο Συνέδριο-στα βιωματικά εργαστήρια  του Συνεδρίου)

12-14/06/2015 Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης με διεθνή συμμετοχή
 «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας».


Πληροφορίες:
Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια Α (Πρόεδρος) του Συνεδρίου
Τηλ. : 6972669166

Χανιά, 13/05/2015

Αρ. Πρωτ: 7/15


Το e-επιστημονικό περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα και το Επιστημονικό Δίκτυο  Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων) με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους Χανίων & τις Διευθύνσεις Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων διοργανώνουν επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας».

Η προβληματική του συνεδρίου
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθούν εμπειρίες-προβληματισμοί και θα κατατεθούν ιδέες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέματα αιχμής του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Βασική προβληματική του συνεδρίου αποτελεί ο διάλογος γύρω από τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το πεδίο της ενήλικης εκπαίδευσης και της κοινοτικής ενδυνάμωσης και η ανάδειξη «από τα κάτω» υπαρκτών προτάσεων, εννοιολογικών και μεθοδολογικών σχημάτων.  
Σκοπός του συνεδρίου
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων-παραδειγμάτων Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε ζητήματα θεωρίας, πρακτικής-μεθοδολογίας και έρευνας στην Περιφέρεια της Κρήτης και η μεταξύ των εμπλεκόμενων με την Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών επικοινωνία-διασύνδεση. Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση του επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η συνειδητοποίηση του ανθρωπιστικού αυτού πεδίου ως κρίσιμης σημασίας παράγοντα για τη συνοχή και την ανάπτυξη της περιφερειακής κοινότητας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη τοπικών δομών, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές, ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον/την ενδιαφέρει η κατανόηση των δυνατοτήτων της περιφερειακής κοινότητας, η εκπαίδευση ενηλίκων και ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Υποβολή αιτήσεων-εισηγήσεων και δημοσίευση πρακτικών
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου κάλεσαν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν για κρίση τις προτάσεις συμμετοχής τους στο συνέδριο (περίληψη 250 λέξεων), σχετικές με τη θεματολογία του.  Όλες οι εισηγήσεις, διάρκειας 15 το πολύ λεπτών οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό αποτελούν μέρος των πρακτικών του συνεδρίου και αναμένεται να φιλοξενηθούν ως δημοσιεύσεις στα επόμενα τεύχη του e-επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» (http://cretaadulteduc.gr/blog/) (αυστηρά έως 8-10 σελίδες: γραμματοσειρά Τimes New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, διάστιχο 1,5).
Οι περιλήψεις που υποβλήθηκαν στο (info@cretaadulteduc.gr) έως τις 03/04/2015 (καταληκτική ημερομηνία), εξετάστηκαν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και οι υποψήφιοι εισηγητές ενημερώθηκαν για την έγκριση ή όχι της εισήγησής τους έως 21/04/2015. Οι ολοκληρωμένες-τελικές εισηγήσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στη συντακτική-επιστημονική επιτροπή αυστηρά μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 (info@cretaadulteduc.gr). Αυτές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές συγγραφής που ορίζονται στο δικτυακό χώρο του e-επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=34. Η δημοσίευση θα ακολουθήσει στα τεύχη 14,  15, 16 κλπ του περιοδικού ή/και σε ειδικό -ηλεκτρονικό- τόμο πρακτικών.

Δωρεάν Eγγραφή στο συνέδριο-Δήλωση συμμετοχής στα Εργαστήρια του συνεδρίου
Το Συνέδριο είναι δωρεάν και για τους εισηγητές και για τους συνέδρους.  Η εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να γίνει επιτόπου με την έλευση των συμμετεχόντων ή από απόσταση δηλώνοντας οι ενδιαφερόμενοι τη συμμετοχή τους στο info@cretaadulteduc.gr . Η  4η Ανακοίνωση του Συνεδρίου συνοδεύεται από το Πρόγραμμα του Συνεδρίου που περιλαμβάνει εισηγήσεις,  στρογγυλά τραπέζια και τα εργαστήρια του Συνεδρίου. Πρόκειται για την τελική ανακοίνωση του Συνεδρίου  κι επίσης συνοδεύεται  με φόρμα εγγραφής στο συνέδριο -φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής των συνέδρων σε δυομισάωρα (90Λ) εργαστήρια που προτίθενται να παρακολουθήσουν. Στην φόρμα οι σύνεδροι σημειώνουν κυρίως την πρώτη και δεύτερή τους προτίμηση σε εργαστήρια βάσει των οποίων η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα επιχειρήσει την ομαδοποίησή τους σε αυτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για λόγους συναδελφικότητας κι επιστημονικής δεοντολογίας, η επιτροπή, μετά τη δεύτερη προτίμηση, θα προσπαθήσει την ισότιμη κατανομή συνέδρων στα εργαστήρια ώστε κανένας συνάδελφος που προτάθηκε εθελοντικά και πρόθυμα να  προσφέρει μία μαθησιακή εμπειρία ως συντονιστής εργαστηρίου να μην μείνει δίχως εκπαιδευόμενους.  Οι δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι 31 Μάη 2015.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων στα εργαστήρια θα ανακοινωθούν στους συνέδρους κατά την εγγραφή τους στο συνέδριο την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.
Διαμονή στα Χανιά-Ξενοδοχεία12-14/06/2015 Πρώτο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης με διεθνή συμμετοχή

με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας». 


Η Μυθολογία που συνδέεται με την πόλη
Η αρχαιοελληνική και κρητική μυθολογία έχει πολλές αναφορές σχετικά με την Κυδωνία. Μια από αυτές λέει ότι ο Μίνωας χώρισε την Κρήτη σε τρεις διοικητικές περιοχές, και ίδρυσε μια πόλη σε κάθε περιοχή, ως διοικητικό κέντρο. Οι τρεις αυτές πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός και η Κυδωνία. Άλλες μυθολογικές αναφορές συνδέουν την ονομασία της πόλης με τον Κύδωνα, εγγονό του Μίνωα. Ο Κύδωνας ήταν γιος της κόρης του Μίνωα, της νύμφης Ακακαλλίδας (αναφέρεται και ως Ακάλη, εθεωρείτο νύμφη που είχε την ονομασία φυτού, του νάρκισσου) και του θεού Ερμή. Στα νομίσματα της αρχαίας Κυδωνίας εικονίζεται ο Κύδωνας να θηλάζει κρητικό λαγόσκυλο, καθώς η Ακακαλλίδα τον είχε εγκαταλείψει και ανατράφηκε από κρητικό σκύλο στα βουνά.
Η φιλοξενία του Κύδωνα ήταν παροιμιώδης και δηλωνόταν στην αρχαιότητα με το απόφθεγμα "Αεί τις εν Κύδωνος". Υπάρχει όμως και μια τραγική ιστορία στη μυθολογία: Ο Κύδωνας ήθελε να παντρέψει την κόρη του Ευλιμένη με το βασιλιά της γειτονικής πόλης Απτέρας, τον Άπτερο. Εκείνη όμως αγαπιόταν κρυφά με τον Λύκαστο, βασιλιά της ομώνυμης κρητικής πόλης. Πριν το γάμο όμως ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στην Κυδωνία και τις γειτονικές πόλεις. Ο Κύδωνας ζήτησε χρησμό από το Μαντείο των Δελφών που είπε ότι έπρεπε να θυσιαστεί μια παρθένα. Ο κλήρος έπεσε στην κόρη του Ευλιμένη, που θυσιάστηκε παρά το ότι περίμενε το παιδί του Λύκαστου. Στη συνέχεια, ο Άπτερος σε ενέδρα δολοφόνησε το Λύκαστο, φοβούμενος την εκδίκησή του. Μετά από αυτό, Λύκαστος και Ευλιμένη συναντήθηκαν πια στον Κάτω Κόσμο, ενώ ο Άπτερος έφυγε για τη Λυκία της Μικράς Ασίας.
Διαμονή σε ξενοδοχεία της πόλης κοντά στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαμονή σας στα Χανιά σας στέλνουμε τον ακόλουθο ιστοχώρο (google maps:
https://www.google.gr/maps/search/hotels/@35.5117668,24.0263869,16z/data=!4m5!2m4!3m3!1shotels!2zzqDOnc6VzqXOnM6RzqTOmc6azp8gzprOlc6dzqTOoc6fIM6nzpHOnc6ZzqnOnSwgzrHOvc60z4HOtc6xIDczMSAzNCwgQW5kcmVhIFBhcGFuZHJlb3UgNzQsIENoYW5pYSA3MzEgMzQ!3s0x149c7dc0178421db:0x56c2c1e9719614e9?hl=en ). Πατώντας σε αυτό το link θα βρείτε το βασικό χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου μας. Δηλαδή, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Γύρω από αυτόν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων που μπορείτε να αναζητήσετε διαδικτυακά και να κλείσετε την παραμονή σας. Ωστόσο κάποια αξιόλογα κατά τη γνώμη μας, υπό την έννοια της απλότητας και καθαριότητας (βεβαίως ανάλογα και με την οικονομική δυνατότητα του καθενός) είναι τα ακόλουθα:
·        από το Πνευματικό Κέντρο και δεξιά (βορειοανατολικά της πόλης): το Hotel HALEPA, το Hotel DOMA (Δώμα), το ξενοδοχείο ΙΡΙΔΑ
·         μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο (βόρεια της πόλης): το ξενοδοχείο KRITI και ακόμη πιο κοντά στη θάλασσα μέσα στο βενετσιάνικο λιμάνι το PORTO VENETSIANO (αγαπημένο με καθόλου απαγορευτικές τιμές για την εξωτερική εμπειρία που προσφέρει!)
·        Από το Πνευματικό Κέντρο αριστερά (κέντρο και δυτικά της πόλης) το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ, το ΣΑΜΑΡΙΑ/ΟΜΑΛΟΣ. το ΑΡΚΑΔΙ*, το ΝΕΦΕΛΗ*
(*οικονομικά)


Σάββατο 13/06/2015 Τρόποι Πρόσβασης στην Πολυτεχνειούποληhttps://www.tuc.gr/gettinghere.html
Για να μετακινηθείτε στην Πολυτεχνειούπολη, πέραν των προσωπικών συναντήσεων-συνεννοήσεων με φίλους και γνωστούς στο συνέδριο, οι οποίοι πρόθυμα θα σας οδηγήσουν μέχρι το Πολυτεχνείο (τρόπος που συνιστάται…φροντίστε γι αυτόν την Παρασκευή 12/6 και το Σάββατο 13/6 το πρωί),  μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αστικό λεωφορείο, η αφετηρία του οποίου βρίσκεται στην Πλατεία Αγοράς (έξω από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας) και πολύ κοντά στο χώρο του βασικού συνεδριακού κέντρου (Πνευματικό Κέντρο Χανίων).
Για Σάββατα, Κυριακές και αργίες ισχύουν τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων για με προορισμό τα Κουνουπιδιανά (βλ.https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/public_relations/dromologia_KTEL.pdf). Το λεωφορείο διέρχεται έξω από την είσοδο της Πολυτεχνειούπολης. Εκεί θα σας περιμένουν εθελοντές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ενδείξεις για το χώρο των εργαστηρίων του Συνεδρίου (ημέρα Σάββατο 13/06/2013)
Δείτε σχετικά με τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ κι εδώ:  http://www.chaniabus.gr/
Σας περιμένουμε με χαρά και σας ευχόμαστε καλή παραμονή στην πόλη μας και καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας …

Σας αφιερώνουμε, δε, το ομώνυμο τραγούδι …ΠΑΜΕ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
https://www.youtube.com/watch?v=jjdwSUOlJ-w
(Με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση και τους στίχους του Μίκη Θεοδωράκη)
Οι Συντονιστές
Δρ. Χρύσα Γ. Τερεζάκη-Επιστημονικό Δίκτυο Εκπ/σης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ),
Δρ. Κων/νος Ουγγρίνης, Σ.Α.Μ Πολυτεχνείου Κρήτης
 και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου…
Καλώς να ορίσετε !!!

Πρόσκληση Συμμετεχόντων στο Συνέδριο12-14/06/2015  Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης με διεθνή συμμετοχή
με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση & στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.
Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας».Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες με χαρά σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ να συμμετάσχετε στις εργασίες του πρώτου Περιφερειακού/Εθνικού Συνεδρίου (community based) για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.
To Συνέδριο συντονίζει και διεξάγει -στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και στο Πολυτεχνείο Κρήτης- στις 12-14/06/2015- το ‘Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης’ (ΕΔΕΕΚ, www.cretaadulteduc.gr, ) και το e-επιστημονικό περιοδικό ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα’ (http://cretaadulteduc.gr/blog/)  σε συνεργασία με τη ‘Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης’ και με άλλους εκπαιδευτικούς-πολιτιστικούς-κοινωνικούς φορείς του τόπου. 

Σας περιμένουμε για έναν γνήσια συμμετοχικό διάλογο …

Οι Συντονιστές
Δρ. Χρύσα Γ. Τερεζάκη-Συντονίστρια Επιστημονικού Δικτύου Εκπ/σης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ),
Δρ. Κων/νος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Επικ. Καθηγητής Σ.Α.Μ Πολυτεχνείου Κρήτης
 & η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου…

Καλώς να ορίσετε !!!

Φόρμα Συμμετοχής-Εγγραφής στο Συνέδριο και στα Εργαστήριά τουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

«Πρόσκληση Εγγραφής στο Συνέδριο και συμμετοχής στα Βιωματικά Εργαστήρια Συνεδρίου/Φόρμα Συμμετοχής»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Η Οργανωτική Ομάδα του συνεδρίου, προσκαλεί τα μέλη της εκπαιδευτικής και της ευρύτερης  κοινότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο και στα ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΕΔΕΕΚ ( info@cretaadulteduc.gr ) την παρούσα φόρμα/αίτησή τους το αργότερο ως 31 Μαϊου 2015. Η εγγραφή στο συνέδριο και στα εργαστήρια θα γίνει από την Οργανωτική Ομάδα και τα μέλη της Γραμματείας του ΕΔΕΕΚ και οι καταστάσεις με τα ονόματα των συμμετεχόντων στα Εργαστήρια θα ανακοινωθούν με την προσέλευση των συνέδρων στο χώρο του Συνεδρίου την Παρασκευή 12/Ιουνίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων .
Στην φόρμα οι σύνεδροι αφού πρώτα σημειώσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο, σημειώνετε στη συνέχεια την πρώτη και δεύτερή σας προτίμηση αναφορικά με τα εργαστήρια βάσει των οποίων προτιμήσεών σας θα ακολουθήσει η ομαδοποίηση των συνέδρων σε αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1/ Για λόγους συναδελφικότητας κι επιστημονικής δεοντολογίας η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου μετά τη δεύτερη προτίμηση των συνέδρων θα επιχειρήσει την ισότιμη κατανομή τους στα εργαστήρια ώστε κανένας συνάδελφος-συντονιστής εργαστηρίου να μην μείνει δίχως εκπαιδευόμενους.
2/ Στην φόρμα δηλώνεται και η περίπτωση απλής συμμετοχής στις εισηγήσεις μόνο (στην περίπτωση που κάποιος σύνεδρος δεν επιθυμεί την παρακολούθηση εργαστηρίου).
3/ Την Κυριακή 14/06/2015 όλοι οι σύνεδροι δηλώνουν συμμετοχή στις τρεις παράλληλες συνεδρίες εισηγήσεων και στα 3 εργαστήρια των επιτίμων εκπαιδευτών κι εν συνεχεία περνούν σε Ολομέλεια για το κλείσιμο του Συνεδρίου.


       ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ &  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εγγραφή στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  (Σημειώστε ΝΑΙ για την διευκόλυνση έκδοσης της βεβαίωσής σας)

Ονοματεπώνυμο σύνεδρου

Κλάδος-Ειδικότητα 

E-mail, κινητό τηλέφωνο

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Εγκεκριμένα) ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 13/06/2015,
ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ώρα 17.00-19.30


 1. «Ιστορία ελληνικής τέχνης και ανακύκλωση»
Εισηγητές: Μαρία Στρατινάκη (ΠΕ02) Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο ΣΔΕ Χανίων και Υπεύθυνη Οργάνωσης στο ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά- Δρ. Δημήτριος Μπούρδας Διευθυντής ΣΔΕ Χανίων
  

2. «Εκπαιδότοποι:  Συμμετοχικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με  γνώμονα το παιχνίδι»
Εισηγήτρια: : Mαριάνθη Λιάπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Msc), Μέλος του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

3. «Αποδομώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις που εντείνουν τις διαφορές και πυροδοτούν συγκρούσεις στη σχολική κοινότητα»
Εισηγήτρια: Ειρήνη Στρατάκη,  Πολιτικός Επιστήμονας, Msc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ.


4. «Αντί Περίληψης Εργαστηρίου: Αλλάζω-αλλάζεις-αλλάζουμε !!! Άραγε ‘γιατί’ »;
Εμψυχωτής: Λάκης Κουρετζής: Επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Θεάτρου της Ημέρας, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Θεατρικού Παιχνιδιού του Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός»

 5. Αντί-δρώντας στη βία (μέρος2ο). Βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικού δράματος για την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης και του εργασιακού-ψυχολογικού  εκφοβισμού στην εκπαίδευση

Εισηγητές: Στέλλα Πλάτσκου, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Αγγλικής της ΠΔΕ Κρήτης με έδρα τα Χανιά, Αικατερίνη Πασχαλίδου, ψυχολόγος, Ελένη Σταυροπούλου, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης Περιφέρειας Ν. Δωδεκανήσου 

6.  «Ομαδική εργασία: πρόκληση για την σχολική τάξη΄»
Εισηγήτριες: Τερεζάκη Αλεξάνδρα, Κοινωνιολόγος - Κουκάκη Θάλεια, Κοινωνική Λειτουργός, εργαζόμενες στο ΚΕΠΡΟ των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

 7. «Η συλλογική δράση ως σύγχρονο ζητούμενο στη σχολική κοινότητα. Δίνοντας το έναυσμα με αφορμή μία ταινία»
Εισηγήτρια: Περακάκη Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ με επίτιμους προσκεκλημένους

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΩΙ 14/06/2015,
ΧΩΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Ώρα 11.00-13.30


1. «Τέχνη και Εκπαίδευση: η Δημιουργική Γραφή ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία της γλώσσας»
Εμψυχωτές:  Ασπασία Βασιλάκη, MeD εκπαιδευτικός,  συγγραφέας -- Λευτέρης Γιαννακουδάκης, συγγραφέας,  δάσκαλος Δημιουργικής Γραφής

ΑΙΘΟΥΣΑ ‘ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ’


2. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για πολλαπλές προσωπικές αναγνώσεις
Εμψυχωτής: Νίκος Παϊζης: Μαθηματικός -  Ερευνητής, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, Συντονιστής Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
ΑΙΘΟΥΣΑ ‘ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ’


3.  «Η ερμηνευτική του έργου τέχνης»
Εμψυχώτρια: Δρ. Ελένη Μωραΐτη: Εικαστικός, πρ. Διδάσκουσα ΑΣΚΤ, Συντονίστρια Εργαστηρίου Τέχνης του Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
ΑΙΘΟΥΣΑ ‘ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ’
Ημερομηνία: ……/……/2015
Ο/Η αιτών/ούσα


……………………………………………………….


ΑΦΙΣΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

12-14/06/2015 Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης με διεθνή συμμετοχή

«Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

15.00 -16.00 :  Εγγραφές

Α’ Μέρος - Παράλληλες Συνεδρίες
Αίθουσες Α, Β, Γ16.00-17.00
1η Συνεδρία Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Αίθουσα Α
Προεδρεύει : κα. Τσίγκου Άννα

Εισήγηση (23) Γαβριλάκη Ειρήνη, «Μινωικά παλάτια και εκπαιδευτικοί περίπατοι στον λαβύρινθο της γνώσης»
Εισήγηση (30) Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών ‘Ε. Βενιζέλος’-Μαρκουλάκη Ρία, «Βιωματικά σεμινάρια για Ενήλικες»
Εισήγηση (16) Μιχαήλ Μαρία-Μωραΐτη Ελένη-Τερεζάκη Χρύσα, «Γιατί η Τέχνη και ο Πολιτισμός αφηγούνται παγκόσμιες ιστορίες με μεγάλες ιδέες: Η περίπτωση Μουσειο-εκπαιδευτικού Προγράμματος για Νέους στην οικία ‘Ε. Βενιζέλου»
Εισήγηση (36) Γιακουμής Mιχάλης,  Τσανάκα Μαρία, Κοπραντζελίδου Στέλλα, «Aξιοποίηση των εργαλείων της εκπαίδευσης ενηλίκων στην υλοποίηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής στόχευσης στην κοινότητα.  Η συμβολή τους στην επιτυχία υλοποίησής τους. Εμπειρίες και αποτελέσματα του έργου «Δράσεις σε Γειτονιές».
Συζήτηση με το κοινό


2η Συνεδρία: Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Αίθουσα B
Προεδρεύoυν : κα. Μαρκουλάκη Ρία και κα. Βαρβαντάκη Ελπίδα

Εισήγηση (18) Φλουρής Κωστής, «Η Τέχνη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μια πρακτική εφαρμογή της μεθόδου Perkins στη διοίκηση προσωπικού»
Εισήγηση (67) Μακαρατζής Γεώργιος, «Το Wiki ως εργαλείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών»
Εισήγηση (12) Καλλιβρετάκη Αργυρώ, «Η ζωή στον τρίτο κόσμο»
Εισήγηση (6) Αποστολάκης Γ. Ιωάννης, «Τεχνική ενεργητικής συμμετοχής καταρτιζόμενων στην εκπαίδευση ενηλίκων επαγγελματιών (αυτο-απασχολούμενων ή μισθωτών)»
Συζήτηση με το κοινό


3η Συνεδρία: Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Θεωρία της Παιδείας
Αίθουσα Γ
Προεδρεύει : κα. Χαριστού Στυλιανή

Εισήγηση (33) Μουσείο Καζαντζάκη-Λεβέντης Αντώνης, «Παρουσίαση της Εκπαιδευτικής Σύμπραξης Grundtvig: Συγκρίνοντας  Ευκαιρίες Μάθησης στο Πεδίο της Λογοτεχνικής Κληρονομιάς»
Εισήγηση (19) Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης-Ζορμπάς Β. Κωνσταντίνος, «Παιδεία σε καιρούς κρίσης. Από τον μαθητή στον πολίτη»
Εισήγηση (31) Μουσείο Σχολικής Ζωής- Δρακάκη Μαρία, Φαρσάρη Ελένη, Μαρινάκης Μανώλης, Ανδρεάδου Χαρά, Μανωλάκης Κώστας, Γκιόκα Αντελίνα-, «Εκπαίδευση μεταναστών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG με αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων»
Εισήγηση  (1) Απόστολος Κλινάκης, Ευγενία Ψαλτάκη, Νίκος Γιαλιτάκης, Μαρία Δρακάκη, Κωνσταντίνος Θεοφάνους, Κωνσταντίνος Φλουρής, Ελευθέριος Τζαγκαράκης,
Αργυρώ Βασιλειδάδη, Αικατερίνη Λαμπρίδου, Αικατερίνη Καρυωτάκη, Αστέρης Δούκας, «Πώς να γίνεις παππούς ή γιαγιά. Μια διεγενεακή προσέγγιση»

Συζήτηση με το κοινό

Παράλληλες Συνεδρίες
Αίθουσες Α, Β, Γ17.00-18.00
4η Συνεδρία: Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινότητες Μάθησης
Αίθουσα Α
Προεδρεύει : κα. Γιαννουλάκη Αθηνά
Εισήγηση (15) Ανδρεάδου Χαρά, «Προφορική Ιστορία και Κοινότητα: το παράδειγμα ενός προγράμματος Προφορικής Ιστορίας στα Χανιά»
Εισήγηση (21) Ραμουτσάκη Ιωάννα, «Καλές πρακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων: Συνεργατικά δίκτυα και όμιλοι προβληματισμού στην κοινότητα μάθησης των εκπαιδευτικών»
Εισήγηση (62) Ευθυμάκη Μαρία, Δαβράδου Άννα, Ντούλια Αθηνά, «Ταξιδευτές στο Φως: Μία Λέσχη Ανάγνωσης σε ένα σχολείο ανοικτό για τους πολίτες των Χανίων»
Εισήγηση (59) Γκολογκίνα Έλλη, Λιάπη Μαριάνθη, Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Τερεζάκη Χρύσα, «Μια κοινότητα μάθησης-Κοινότητα Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στη σχολική μονάδα»
Συζήτηση με το κοινό

5η Συνεδρία: Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινότητες Μάθησης
Αίθουσα Β
Προεδρεύει: Δρ. Ραμουτσάκη Ιωάννα

Εισήγηση (47) Καλλαρά Αθηνά, «Βιώσιμο Σχολείο (Sustainable School) και ΤΠΕ: Η περίπτωση της εστιασμένης στο σχολείο επαγγελματικής ανάπτυξης»
Εισήγηση (44) Καγιαβή Μαρία, «Σύγχρονες διδακτικές τεχνικές ενηλίκων και η εφαρμογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»
Εισήγηση (63) Νίκα Kατερίνα, «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Οι χημικές αντιδράσεις με μια άλλη ματιά»
Εισήγηση (14) Τρούλη Σοφία, «Εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από την τέχνη σ’ ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας»
Συζήτηση με το κοινό

6η Συνεδρία: Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινότητες Μάθησης
Αίθουσα Γ
Προεδρεύουν: κα. Ευθυμάκη Μαρία, κα. Παρδαλού Αργυρώ

Εισήγηση (40) Μπούμπουρα Μαρία, Παπάζογλου Ειρήνη - Ιωάννα,
«Τοπικοί Φορείς & Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το παράδειγμα των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης δύο Δήμων του Ν. Ηρακλείου» 
Εισήγηση (57) Καλογρίδη Σοφία, «Ο κριτικός στοχασμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»
Εισήγηση (9) Μπαγιάτη Ειρήνη, «Η συγκρότηση μιας επαγγελματικής κοινοτητας πρακτικής του διδακτικού προσωπικού των σχολείων της 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου με στόχο τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών και την πρόληψη της ενδοσκοπικής βίας».
Εισήγηση (7) Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, «Θεωρία και πρακτική διαχείρισης της αλλαγής σε σχολική  μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Συζήτηση με το κοινό

18.00-18.30 Διάλειμμα για καφέ - Εγγραφές (συνέχεια)


Β’ Μέρος: Ολομέλεια
(Αίθουσα Α)

18.30 19.30 : Επίσημη έναρξη εργασιών του συνεδρίου
Παρουσιάζει: κα. Βαρβαντάκη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός
18.30-19.00: Χαιρετισμοί
19.00-19.30:  Μουσικοκινητικό αφιέρωμα
*  Χορός ‘Χανιώτικος Συρτός’, χορός ‘Πηδηχτός’ Συντονίζει: Αγιασμενάκη Στέλλα, Εκπαιδευτικός (Λαογραφικός Όμιλος Χανίων)
**Τραγούδι : Σταμπολάκη Βάνια, Εκπαιδευτικός (ΕΔΕΕΚ-ΔΗΠΕΘΕΚ)
*** «Από την εκπαιδευτική εμπειρία στην Πρεμιέρα: Καταφύγιο-Αναμονή-Φως», Αυτο-οργανωτική Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο επιμορφωτικού Προγράμματος Συμμετοχικής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας (Παν/μιο Κρήτης-ΕΔΕΕΚ-ΔΗΠΕΘΕΚ)

Κεντρική εισήγηση συνεδρίου και εναρκτήριες εισηγήσεις επιτίμων προσκεκλημένων
Προεδρεύει: Δρ. Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή

19.30-20.15 Δρ. Βεργίδης Δημήτριος, «Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: εμπειρίες, οπτικές, προοπτικές»
20.15-20.30 Δρ. Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία, Ηλιοφώτου Μαρία, Γιαβρίμης Παναγιώτης, «Εκπαίδευση, ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο ως παράγοντες αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας»
20.30-20.45 Δρ. Αναστασιάδης Παναγιώτης, «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Αποτίμηση και προοπτικές της επιμόρφωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»

20.45-21.00:  Συζήτηση με το κοινό για τις εισηγήσεις

21.00-22.00:  Στρογγυλό Τραπέζι  1
Προεδρεύει: Δρ. Τερεζάκη Χρύσα
Ομιλητές: Δρ. Αναστασιάδης Παναγιώτης -Παν/μιο Κρήτης, πρώην Επιστημονικός Υπεύθυνος Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, πρώην Αντιπρόεδρος Π.Ι-ΥΠΑΙΘΔΒΜ
Δρ. Εμβαλωτής Αναστάσιος -Παν/μιο Ιωαννίνων, Συνδικαλιστική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
Δρ. Μπαγάκης Γεώργιος-Παν/μιο Πελοποννήσου (Κόρινθος), πρώην Πρόεδρος Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ελλάδος (ΟΕΠΕΚ)
κ. Παϊζης Νικόλαος-Ερευνητής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Συντονιστής Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Δρ. Πασιαρδής Πέτρος -Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου, Εισηγητής του Νέου Συστήματος Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου  στην Κύπρο
κ. Μπράτης Δημήτριος, Αιρετό Μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, πρώην Πρόεδρος της ΔΟΕ 

22.00-22.15:  Συζήτηση με το κοινό για το στρογγυλό τραπέζι


 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΩΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Α’ Μέρος: Παράλληλες Συνεδρίες
Αίθουσες Α, Β, Γ

09.30-10.30
1η Συνεδρία: Εκπαιδευτική Έρευνα - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Αίθουσα Α
Προεδρεύει : κ. Παγωνίδης Ευάγγελος

Εισήγηση (68) Αρκούδη-Βαφέα Αικατερίνη, «Το προφίλ και οι μαθησιακές ανάγκες πριν και μετά την οικονομική κρίση: Προτάσεις για αναδιαμόρφωση του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στα KEK»
Εισήγηση (27) Μυστακίδου Θεοδώρα, «Aπόψεις τελειόφοιτων και απόφοιτων των ΣΔΕ Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης αναφορικά με τη συμβολή των εν λόγω σχολικών μονάδων στην επανένταξη των εκπαιδευομένων στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα»
Εισήγηση (20) Κουτσουρελάκης Χαράλαμπος, «To Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης Κρήτης και οι Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα Προγράμματα της Επιμόρφωσης β’ Επιπέδου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»
Εισήγηση (60) Μπούρδας Δημήτριος, Ντουσάκης Ελευθέριος, Κρεμμυδά Σοφία & Επιμορφούμενοι ΣΔΕ Χανίων: Ψαρράς Ιωάννης, Μαλεφάκη Ζωή, Δρακάκη Ανδριάνα, Λιλικάκη Δέσποινα,  «Διερευνητική καταγραφή των προσδοκιών των εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων»
Συζήτηση με το κοινό


2η Συνεδρία: Εκπαιδευτική Ηγεσία-Εκπαιδευτική/Πολιτισμική Δράση-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Αίθουσα Β
Προεδρεύει : κα. Μιχαήλ Μαρία

Εισήγηση (50) Πασιαρδή Γεωργία, «Αυτοαξιολόγηση μέσα από επιστημονική προσέγγιση και απλές καθημερινές πρακτικές»
 «Αυτοαξιολόγηση μέσα από επιστημονική προσέγγιση και απλές καθημερινές πρακτικές»
 Εισήγηση (11) Τριανταφύλλου Ι. Σοφία, Κρεμμυδά Β. Σοφία, «Το χρονικό μιας αξιολόγησης δομής εκπαίδευσης ενήλικων: από την θεωρία στην πράξη στο ΣΔΕ Χανίων εν έτει 2008»
Εισήγηση (42) Κεφαλάκη Μαρία, Τομαζινάκης Αριστόκριτος, Τζαγκαράκη Ιωάννα, «Η Παιδαγωγική Θεάτρου Κρήτης». Μετασχηματίζοντας τοπία εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αναφοράς μέσα από τη συλλογική δράση»
Εισήγηση (8) Βελεγράκη Άννα, Ευθυμιόπουλος Αντρέας, Πέτσιου Ελισάβετ, «Παράγοντες Σχολικής Αποτελεσματικότητας, η Σημασία και ο Ρόλος του  Διευθυντή-Ηγέτη»
Συζήτηση με το κοινό


3η Συνεδρία: Εκπαιδευτική Έρευνα - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Αίθουσα Γ
Προεδρεύει : κα. Παπαδομαρκετάκη Ευγενία

Εισήγηση (2) Κωνσταντινίδη-Βλαδίμηρου Κατερίνα, «Εκπαιδευτική έρευνα: στάση και δράση στην εκπαίδευση ενηλίκων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για μια κοινωνία της εκπαίδευσης»
Εισήγηση (48) Παπαϊωάννου Ελένη, «Η κριτική ανάλυση λόγου: Μια χρήσιμη προσέγγιση στην έρευνα ευάλωτων ενήλικων εκπαιδευόμενων»
Εισήγηση (70) Σπανάκη Ε. Ειρήνη,  Σιμιτζή- Δέλλα Ελευθερία, «Η  Έρευνα Δράσης ως εργαλείο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – το παράδειγμα της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»
Εισήγηση (61) Τζωρτζάκης Α. Ιωάννης, «Επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ σε σχέση με αυτούς των Γενικών Λυκείων»
Συζήτηση με το κοινό


Β’ Μέρος: Ολομέλεια
 (Αίθουσα Α)

10.30-11.45: Εισηγήσεις επιτίμων προσκεκλημένων
Προεδρεύει: Δρ. Πασιαρδή Γεωργία

10.30-10.45 Δρ. Κατσαρού Ελένη, «Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσω έρευνας-δράσης: εμπειρίες και προοπτικές»
10.45-11.00 Δρ. Πασιαρδής Πέτρος, «Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης – Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας»
11.00-11.15 Δρ. Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή, «Η διαδικασία της αλλαγής του σχολείου και της ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού μέσα από πρακτικές δικτύωσης» 
11.15-11.30 υπ. Δρ. Καγιαβή Μαρία, «Σύγχρονες διδακτικές τεχνικές ενηλίκων και η εφαρμογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»
11.30-11.45 Δρ. Κουρετζής Λάκης, «Θέαση και δράση. Η Δια Βίου Μάθηση»

11.45-12.00:  Συζήτηση με το κοινό για τις εισηγήσεις

21.00-22.00:  Διάλειμμα για καφέ

12.15-13.15:  Εισηγήσεις επιτίμων προσκεκλημένων (συνέχεια)
Προεδρεύουν κα. Τερζάκη-Παλλήκαρη Βαρβάρα, Δρ. Μπαγάκης Γιώργος

12.45-12.30  Δρ. Εμβαλωτής Αναστάσιος, «Αναδυόμενα ανοικτά περιβάλλοντα συνεργασίας εκπαιδευτικών: Αποτιμώντας  ένα  “εναλλακτικό” εγχείρημα»
12.30-12.45 κα. Τερζάκη-Παλλήκαρη Βαρβάρα, «Αποστολή Πηνελόπη Gandhi. Σπουδή αιώνων, μια σύγχρονη πρόταση»
12.45-13.00 Δρ. Μπαγάκης Γιώργος, «Το τοπίο της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σήμερα στη χώρα μας. Ζητήματα πολιτικών, μεθοδολογίας, πρακτικών και προοπτικής»
13.00-13.15 κ. Παϊζης Νίκος, «Οι τοπικές κοινωνίες και τα παραμελημένα μεγέθη ως βασικοί δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών»

13.15-13.30:  Συζήτηση με το κοινό για τις εισηγήσεις


13.30-14.30:  Στρογγυλό Τραπέζι  2
Προεδρεύουν: Δρ. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Δρ. Αθανασούλα- Ρέππα Αναστασία
Ομιλητές: κ. Βουλγαράκης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων,
κ. Βάμβουκας Αναστάσιος, Δήμαρχος Χανίων
κα. Περράκη Βαρβάρα και κ. Αδοντάκης Μανόλης, Αντιδήμαρχοι Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Ν. Χανίων (αντίστοιχα),
κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά,
κ. Κουκιανάκης Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αποκορώνου,
κ. Σταθάκης Θεόδωρος, Δήμαρχος Κισσάμου,
Δρ. Σκουλάς Μιχαήλ, Συντονιστής Πανεπιστημίου των Ορέων,
Δρ. Μωραΐτη Ελένη, Καλλιτέχνιδα (ΑΣΚΤ) - Δρ. Convents Piet,  Ακτιβιστής,
Δρ Ζορμπάς Κων/νος, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,
Δρ. Γερμανός Δημήτριος, ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ,
κ. Τερζάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής  Εκπ/σης  Κρήτης,
κ. Περικλειδάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Προϊστάμενος Α/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Κρήτης,
κ. Κριτσωτάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακός Προϊστάμενος Β/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Κρήτης,
κ. Ποντικάκης Ηλίας, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων,
κ. Μαραγκάκης Μανούσος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων,

14.30-14.45:  Συζήτηση με το κοινό για το στρογγυλό τραπέζι

Διάλειμμα 14.45-17.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Α’ Μέρος: Επτά Παράλληλα  Εργαστήρια: 17.00-19.30

17.00-19.30  Εργαστήριο 1: «Ο Άλλος, οι Άλλοι, το «Άλλο»(τι λες; πώς το λες; σε ποιόν το λες;).Το παιχνίδι των ρόλων στην τέχνη της επικοινωνίας με τη μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού», Κουρετζής Λάκης, Επ. Δρ Παν/μίου Αθηνών, Παιδαγωγός, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας, Δ/ντής Σπουδών, Βασικός Εμψυχωτής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού του Θεάτρου Ημέρας, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Θεατρικού Παιχνιδιού του Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός»

17.00-19.30  Εργαστήριο 2: «Εκπαιδότοποι:  Συμμετοχικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με  γνώμονα το παιχνίδι», Λιάπη Mαριάνθη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Msc), Μέλος του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

17.00-19.30 Εργαστήριο 3: «Αποδομώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις που εντείνουν τις διαφορές και πυροδοτούν συγκρούσεις στη σχολική κοινότητα», Στρατάκη Ειρήνη,  Πολιτικός Επιστήμονας, Msc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

17.00-19.30 Εργαστήριο 4: «Ιστορία ελληνικής τέχνης και ανακύκλωση»,
Στρατινάκη Μαρία (ΠΕ02) Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο ΣΔΕ Χανίων και Υπεύθυνη Οργάνωσης στο ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά- Δρ. Μπούρδας Δημήτριος Διευθυντής ΣΔΕ Χανίων

17.00-19.30  Εργαστήριο 5: «Αντι-δρώντας στη Βία. Βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικού δράματος για την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης και του εργασιακού ψυχολογικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση», Στέλλα Πλάτσκου, Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Αγγλικής της ΠΔΕ Κρήτης με έδρα τα Χανιά, Πασχαλίδου Αικατερίνη, ψυχολόγος, Σταυροπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης Περιφέρειας Ν. Δωδεκανήσου 

17.00-19.30  Εργαστήριο 6: «Ομαδική εργασία: πρόκληση για την σχολική τάξη», Τερεζάκη Αλεξάνδρα, Κοινωνιολόγος, Κουκάκη Θάλεια, Κοινωνική Λειτουργός, εργαζόμενες στο ΚΕΠΡΟ των Εξαρτήσεων  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
17.00-19.30  Εργαστήριο 7: «Η συλλογική δράση ως σύγχρονο ζητούμενο στη σχολική κοινότητα. Δίνοντας το έναυσμα με αφορμή μία ταινία», Περακάκη Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

19.30-20.00:  Διάλειμμα


20.00-21.15 Στρογγυλό Τραπέζι  3
Προεδρεύει: κα. Ζομπανάκη Αικατερίνη.
Ομιλητές: κα. Ζομπανάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη  Εκπ/σης-Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
κ. Αεράκης Μιχάλης, Καλλιτεχνικός Δ/ντής ΔΗΠΕΘΕΚ
κα. Κωτσάκη Αμαλία, Πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
κα. Μαρκουλάκη Ρία, Υπεύθυνη Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων, Ίδρυμα Ερευνών-Μελετών ‘Ε. Βενιζέλος’
κ. Μπούρδας Δημήτριος, Δ/ντής, ΣΔΕ Χανίων
κα. Βεννιανάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Χανίων
κα. Γιαννουλάκη Αθηνά, Προϊσταμένη Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων
κα. Ραμουτσάκη Ιωάννα, Σχ. Σύμβουλος Χανίων,  Β/θμιας
κα. Λιάπη Μαριάνθη, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης
κα. Ντουρουντάκη Ναταλία, Μέλος Ομάδας Συμμετοχικού Σχεδιασμού ‘P-public
κα. Μιχαήλ Μαρία & κα. Τσίγκου Άννα, Μέλη Συντονιστικού Συμβουλίου Επιστημονικού Δικτύου Εκπ/σης Ενηλίκων Κρήτης
κα. Γαβριλάκη Ειρήνη, Τμηματάρχης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
κα. Ρήνου Ευαγγελία, Μέλος ΔΣ Συλλόγου ‘Μουσείου Φίλων Σχολικής Ζωής’

21.15-21. 30:  Συζήτηση με το κοινό για το στρογγυλό τραπέζιΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΩΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Α’ Μέρος: Παράλληλες συνεδρίες09.30-11.00

1η Συνεδρία: Εκπαίδευση ενηλίκων κι Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Αίθουσα Α
Προεδρεύει : Δρ. Ντούλια Αθηνά

Εισήγηση (35) Τσίγκου Άννα, Φασαράκη Χρυσούλα, «Μαθήματα πίσω από τοίχους. Εκπαίδευση στις φυλακές»
 Εισήγηση (45) Καβαζίδου Ελένη, Φαχαντίδου-Τσιλιγίρογλου Άννα, Κατσαγκόλης Αθανάσιος, Μαράκη Ελένη,  «Ο Ρόλος της Κινητικής Ανάλυσης ως Εργαλείο Ανίχνευσης, Αξιολόγησης και Βελτίωσης της Μαθητικής Απόδοσης στη Βασική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»
Εισήγηση (41) Μπαδιεριτάκη Μαρία, «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία απαιτεί αναθεώρηση του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτικού. Αναφερθείτε σε παράγοντες που καθιστούν δυσχερή την υιοθέτηση από ορισμένους εκπαιδευτικούς του νέου αυτού ρόλου»

Εισήγηση (43) Χριστοφορίδου Μαργαρίτα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση του μαθητή: Εξετάζοντας την προοπτική της Δυναμικής Προσέγγισης»
Εισήγηση (32) Μαρτίνου Σωτηρία «Ετερογενείς ομάδες μάθησης και εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας»
Συζήτηση με το κοινό


2η Συνεδρία: Εκπαίδευση ενηλίκων κι Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Αίθουσα Β
Προεδρεύει : κ. Μαχαιράς Περικλής 

Εισήγηση (26) Κατέρη Ευαγγελία, Καλαϊτζάκη Αργυρώ, Γκερτσάκης Νικόλαος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κρήτη: Ο ρόλος της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης»
Εισήγηση (39) Κυριάκης Κων/νος, Γεωργαράς Κων/νος, «Ο λόγος της κρίσης στην κοινωνία της γνώσης: Η περίπτωση των σπουδαστών/τριών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Εισήγηση (25) Στρατινάκη Μαρία, «Η δημιουργική γραφή ως μέσο ενίσχυσης των κινήτρων μάθησης των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Παρουσίαση αποτελεσμάτων διδακτικής αξιοποίησης τεχνικών δημιουργικής γραφής στο ΣΔΕ Χανίων»
Εισήγηση (22) Ρηγάκη Αναστασία, «Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο : όταν η εκπαίδευση προάγει εναλλακτικές μορφές μάθησης – προτάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών»
Εισήγηση (34) Σπαθαράκη Ανδρονίκη Στρατάκη Ειρήνη, Θέου Αικατερίνη,  Λαγουδάκη Καλλιόπη, Περακάκη Σοφία, Τσαφή Γεωργία,  «Από τα θεσμικά ζητούμενα του Κοινωνικού Σχολείου στην εκπαιδευτική πράξη. Η περίπτωση του επιμορφωτικού προγράμματος: ‘Σχετίζομαι αλλά δεν  Εξαρτώμαι’»
Συζήτηση με το κοινό


3η Συνεδρία: Εκπαίδευση ενηλίκων κι Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Αίθουσα Γ
Προεδρεύει : Δρ. Mπαδιεριτάκη Μαρία, κα. Μπουντρογιάννη Χριστοφία

Εισήγηση (24) Κουνελάκης Γ. Μιχαήλ, Δρακακάκη Μ. Σοφία-Χρυσή, «Οι Web 2.0 τεχνολογίες ως
Εισήγηση (4) Ιερωνυμάκης Γιάννης, «Συμβατότητα των δομών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η οπτική των Σχολικών Συμβούλων»
Εισήγηση (38) Βάντζου Χριστίνα,  Κούλα Θεώνη, «Ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Επανένταξη των Ανέργων»
Εισήγηση (13) Πλάτσκου Στέλλα, Φουρουντζόγλου Μαρία, Μπατάκη Ειρήνη, «Πρόταση ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τη μέθοδο μικτής μάθησης και δυνατότητα συνδιαμόρφωσης περιεχομένου από τους επιμορφούμενους»
Εισήγηση (28) Κουτσουράκη Στέλλα, «Σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας»
Συζήτηση με το κοινό

11.00-11.15:  Διάλειμμα για καφέ

Β’ Μέρος: 3 Παράλληλα  Εργαστήρια

11.15-13.15 Εργαστήριο 1: «Τέχνη και Εκπαίδευση: η Δημιουργική Γραφή ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία της γλώσσας», Ασπασία Βασιλάκη, MeD εκπαιδευτικός-συγγραφέας, Λευτέρης Γιαννακουδάκης, συγγραφέας- δάσκαλος Δημιουργικής Γραφής, (Αίθουσα Α,  μεγάλο αμφιθέατρο)

11.15-13.15 Εργαστήριο 2: «Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για πολλαπλές προσωπικές αναγνώσεις», Νίκος Παϊζης, Μαθηματικός –  Ερευνητής, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
 (Αίθουσα Β, στρογγυλό τραπέζι)

11.15-13.15 Εργαστήριο 3: «Η ερμηνευτική του έργου τέχνης», Δρ.Ελένη Μωραΐτη, Εικαστικός, πρ. Διδάσκουσα ΑΣΚΤ, Συντονίστρια Εργαστηρίου Τέχνης του Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (Αίθουσα Γ, καρέκλες σκηνοθέτη)

Γ’ Μέρος: Κλείσιμο Συνεδρίου

13.15-13. 45:  Συζήτηση Συντονιστών Συνεδρίου με το κοινό: Τι κομίζουμε από το συνέδριο; Ποιο μήνυμα πρέπει να σταλεί στην Πολιτεία; (Δρ. Χρύσα Τερεζάκη - Δρ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης)
* Reporters Εργαστηρίων 1, 2, 3 (κα. Α .Βασιλάκη-κ. Λ .Γιαννακουδάκης, κ. Ν. Παϊζης, κ. Ε. Μωραΐτη)
13.45-14.00:  Μουσικοκινητικό παραδοσιακό αφιέρωμα
Παρουσιάζει: κα. Δαβράδου Άννα, Εκπαιδευτικός
* Χορός Πεντοζάλης (1-1), χορός Σούστα (2-2), φτερωτός συρτός (Ρεθύμνου, 8-8), χορός Αγκαλιαστός (Λασίθι, Ολομέλεια) Συντονίζει: Χριστοφία Μπουντρογιάννη-Εκπαιδευτικός (Χορευτικός Όμιλος Χανίων ‘ο Ψηλορείτης’)
**Τραγούδι : Σταμπολάκη Βάνια, Εκπαιδευτικός (ΕΔΕΕΚ-ΔΗΠΕΘΕΚ)

14.00-14.30 Απονομή τίτλων συμμετοχής του συνεδρίου
Επίτιμη Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα-Προσκεκλημένοι Εισηγητές Συνεδρίου

·       Δρ. Δημήτρης Βεργίδης (Δια βίου Μάθηση/Εκπ-ση Ενηλίκων και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Παν/μιο Πατρών, Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
·       Δρ. Αναστασιάδης Παναγιώτης (Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπ/ση-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Παν/μιο Κρήτης, πρώην Επιστημονικός Υπεύθυνος Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών/ΠΙ-ΥΠΑΙΔΒΜΘ),
·       Δρ. Γιώργος Μπαγάκης (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρώην Πρόεδρος Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ελλάδας/ΟΕΠΕΚ ),
·       Δρ. Αναστάσιος Εμβαλωτής (Συνδικαλιστική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων),
·       Νίκος Παϊζης, Eρευνητής (Κοινοτική Ενδυνάμωση-Συνδικαλιστική Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Συντονιστής Προγράμματος ‘ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός’),
·       Δρ. Πέτρος Πασιαρδής (Εκπαιδευτική Ηγεσία-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου),
·       Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Εκπαιδευτική Ηγεσία-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών),
·       Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου (Ανθρώπινο Δυναμικό-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου),
·       Δρ. Αναστασία Ρέππα (Ανθρώπινο Δυναμικό-ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΑΠ),
·       Δρ. Ελένη Κατσαρού (Πανεπιστήμιο Κρήτης-Εκπ/κή  Έρευνα στην Πράξη),
·       Δρ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης & Μαριάνθη Λιάπη (Msc), (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-Αρχιτεκτόνων/ Πολυτεχνείο Κρήτης),
·       Δρ. Ελένη Μωραΐτη (Εκπ/ση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εικαστικός Προγράμματος ‘ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός’,  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών)
·       Δρ. Χρύσα Τερεζάκη (Εκπ/ση Ενηλίκων-Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εμπειρογνώμονας Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Προγράμματος ‘ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός’, ΕΔΕΕΚ)
·       Καθ. Ιωάννης Παλλήκαρης Πρόεδρος Πανεπιστημίου των Ορέων & Τερζάκη-Παλλήκαρη Βαρβάρα-Συντονίστρια  Αποστολής Πηνελόπη Gandhi. (Κοινοτική Ενδυνάμωση, Πανεπιστήμιο των Ορέων -ΠτΟ)
·       Δρ. Μιχάλης Γ. Σκουλάς, (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠτΟ και συντονιστής των δράσεων του)
·       Δρ. Λάκης Κουρετζής, (Επίτιμος Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών στη Θεατρική Αγωγή, Θέατρο της Ημέρας)
·       Μαρία Καγιαβή (Msc), (Υποψήφια Διδάκτορας ΕΑΠ, . Ε.ΕΕΕ)
·       Κυριάκης Κωνσταντίνος (MED), (Υποψήφιος Διδάκτορας Παν/μίου Θεσσαλίας, ΕΔΕΕΚ)


Επιστημονική Ομάδα του Συνεδρίου

·       Δρ. Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων,
·       Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη, (ΠΕ70, Σχολική Σύμβουλος Χανίων,
·       Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ,
·       Δρ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Oυγγρίνης, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου,
·       Αθηνά Ντούλια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, PhD), Σχολική Σύμβουλος Χανίων,
·       Βασίλειος Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19 Πληροφορική, Εκπαίδευση Ενηλίκων,
·       Στέλλα Κουτσουράκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, PhD), Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου,
·       Δρ. Γεώργιος Γώγουλος, (ΠΕ19 – Πληροφορική, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής στη ΔΔΕ Χανίων,
·       Κωνσταντίνα Σδραβοπούλου, Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc in Manufacturing: Management and Technology, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων,
·       Αντώνης Λενακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Θεατροπαιδαγωγική, Παιχνίδι και εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
·       Ιωάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος Κρήτης και Κυκλάδων, Ηλεκτρονική Μάθηση, ΠΕ12 Πολιτικός Μηχανικός,
·       Ευγενία Θεοδότου, Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ,
·       Εμμανουήλ Κουναλάκης, Εκπαιδευτικός (MSc),
·       Χαρίκλεια  Ανδρεάδου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, υποψ. PhD), Σχολική Σύμβουλος Χανίων
·       Δρ. Αθηνά Καλλαρά,  Σχολική Σύμβουλος 22ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,
·       Μαρία Μιχαήλ, Eκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc), «Ψυχολογία-Συμβουλευτική»,
·       Ελένη Χαλούλια, (ΠΕ 09),  Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων,
·       Ειρήνη Σπανάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, PhD),  
·       Ειρήνη Mπαγιάτη, Εκπαιδευτικός, (PhD Διδακτική Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπ/ση),  Σχολική Σύμβουλος Ηρακλείου,
·       Κων/νος Κυριάκης, (MEd στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Υποψήφιος Δρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης), Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,
·       Μαριάνθη Λιάπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (MSc), Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
·       Ευγενία Ψαλτάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, MSc), Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης/ Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης,
·       Άννα Τσίγκου, Σπουδές στην Εκπαίδευση (MSc), /Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ  (Msc), Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,
·       Σμαράγδη Τσιραντωνάκη, Eκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία),
·       Αθανάσιος Κατσαγκόλης, Eκπαιδευτικός (ΠΕ11, PhD) MSc στα «Μοντέλα
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».Σχολικός Σύμβουλος Ηρακλείου & Λασιθίου,
·       Ευγενία Θεοδότου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, MSc, PhD candidate στο ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ)

Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου

·       Ζομπανάκη Κατερίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,
·       Περράκη Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χανίων,
·       Ζώτου Σούλα, Πνευματικό Κέντρο Χανίων,
·       Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος)  Συνεδρίου,
·       Λιάπη Μαριάνθη (MSc), Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης,
·       Γκολογκίνα Έλλη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός-Μέλος του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
·       Φραγκάκη Ιωάννα (MSc), Αρχιτέκτονας Μηχανικός-Μέλος του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
·       Παπαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής ΜΠΔ-Πολυτεχνείο Κρήτης
·       Ποντικάκης Ηλίας, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
·       Μαραγκάκης Μανούσος,  Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
·       Κυριάκης Κων/νος, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,
·       Δαβράδου Άννα, Εκπαιδευτικός,  Μέλος Συντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ,
·       Βαρβαντάκη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός, Εκπαίδευση Ενηλίκων,
·       Μαχαιράς Περικλής, Εκπαιδευτικός, Επιμορφωτής εκπαιδευτικών Μηχανικών και εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών στο Π.Ε.Κ. Κρήτης,  Διευθυντής Γυμνασίου Βάμου
·       Ραμουτσάκη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός (PhD)-Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων
·       Mπαδιεριτάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός (PhD), Σχολική Σύμβουλος Νηπ/γών Ν. Ρεθύμνου,
·       Μιχαήλ Μαρία,  Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Παζινού,  Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,
·       Παπαδομαρκετάκη Ευγενία, Εκπαιδευτικός,  (Msc), Διευθύντρια 8ου  Δ. Σχ. Χανίων,
·       Σπανάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια στα ΠΕΚ, ενασχόληση με τα ΔΙΕΚ Ηρακλείου, 1/Θ Νηπ/γείο Σκαλάντου Ηρακλείου,
·       Χαριστού Στυλιανή, Εκπαιδευτικός,  (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Καλυβών,
·       Παγωνίδης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός, 4o Δημοτικό Σχολείο Χανίων,
·       Ντούλια Αθηνά, Εκπαιδευτικός (PhD), Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης Ν. Χανίων
·       Χαλούλια Ελένη, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας,
·       Παρδαλού Αργυρώ, Εκπαιδευτικός,  (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Αγ. Μαρίνας,
·       Μαρτίνου Σωτηρία, Εκπαιδευτικός (PhD)-Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου,
·       Γιαννουλάκη Αθηνά, Προϊσταμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, 
·       Μπουντρογιάννη Χριστοφία, Εκπαιδευτικός, Μέλος Συντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ,
·       Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (Msc, PhD στην Εκπαίδευση/Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ),
·       Τσίγκου Άννα, Σπουδές στην Εκπαίδευση/Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ  (Msc), Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,
·       Ευθυμάκη Μαριάννα, Εκπαιδευτικός,  (Msc), Διευθύντρια 1ου Δ. Σχ. Σούδας, Συντονίστρια  Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ,
·       Mαρινάκης Μανόλης, Τεχνικός Υπεύθυνος,  ΚΕΠΛΗΝΕΤ,
·       Κουτσουρελάκης Χάρης, Τεχνικός Υπεύθυνος,  ΚΕΠΛΗΝΕΤ,
·       Φραγκονικολάκης Μανόλης, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤΣυντονιστές του Συνεδρίου
·       Δρ. Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (Msc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων-ΕΑΠ), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Συντονίστρια Α (Πρόεδρος) Συνεδρίου
·       Δρ. Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος)  Συνεδρίου.